Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Nguyên tắc thứ 3: lãnh đạo bằng cách làm gương

Nguyên tắc thứ 3 của "Những nguyên tắc của thành công": Lãnh đạo bằng cách làm gương

Lãnh đạo bằng cách làm gương

Nếu bạn muốn những người liên kết của bạn bảo trợ những người liên kết mới, giới thiệu làm thành viên TC (TripleClicks), ... thì bạn phải chắc chắn BẠN cũng làm điều tương tự. Làm những điều này và trở nên thành thạo những việc này vì thế bạn có thể trình bày và hướng dẫn những người liên kết của bạn cách tốt nhất để thực hiện những điều đó.

Chìa khóa quan trọng trong việc nhân bản, những người liên kết của bạn chắc chắn sẽ theo dõi. Thể hiện cho họ thấy điều gì là một người bảo trợ mạnh mẽ, tích cực và HỌ sẽ trở thành những người bảo trợ mạnh mẽ, tích cực và giúp bạn phát triển và nhiều lợi nhuận hơn.

Lãnh đạo bằng cách làm gương dĩ nhiên cũng hoạt động trong trường hợp tiêu cực. Bạn có muốn tuyến dưới của những người bảo trợ bạn không làm gì cả? Vậy thì đừng làm gì cả và đó là những gì bạn sẽ nhận được!


Vì thế... quy luật này rất đơn giản:Bất cứ thứ gì bạn muốn HỌ làm, BẠN làm, vì thế họ sẽ theo sự lãnh đạo của bạn!

Chỉ dẫn: Đăng ký Standing Order (SO: gói tiêu chuẩn) -  tại TripleClicks là cách làm tốt để làm gương. Bạn nhân được huy hiệu SO thể hiện tình trạng này. Những người được bạn bảo trợ hoặc đồng bảo trợ sẽ nhìn thấy huy hiệu này trên trang Leadership Page (trang lãnh đạo) và người liên kết của bạn sẽ có hình ảnh tương tự. Phải đảm bảo bạn gửi thông điệp đúng tới mọi người trong nhóm của bạn!

"Người lãnh đạo có thể tạo ra những người theo sau một cách tốt nhất bằng cách chỉ cho họ thấy con đường ở phía trước hơn là nói với họ về nó." - Chưa xác định tác giả

"Một nhà lãnh đạo là một người luôn ở phía trước của một gói. Thậm chí nó chỉ là một inch. Họ đang làm, hoặc đã làm xong, những gì họ muốn hoặc mong đợi những người khác làm. Họ không phải là những người chỉ đứng nhìn hay họ chỉ đợi chờ. Họ hành động... hành động hợp lý... và rất nhiều hành động hợp lý! Và họ không bao giờ bỏ cuộc!" - Jack M. Zufelt


"Bạn không chỉ lãnh đạo bằng lời nói suông, bạn lãnh đạo bằng cách làm gương.” - Jim Leyland

1 nhận xét: